Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

REKISTERIN NIMI
Luonnollisesti – terveys- ja hyvinvointisivuston käyttäjärekisteri

REKISTERINPITÄJÄ
Luonnollisesti /Sirpa Tiensuu

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Luonnollisesti-sivuston käyttäjän  suostumuksella tapahtuva Luonnollisesti -sivustoon sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin liittyvä henkilötietojen (etunimi+sähköpostiosoite) käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen liittyvissä toiminnoissa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– Henkilötiedot (etunimi)
– Yhteystiedot (sähköpostiosoite)
– Käyttötiedot
– Muut Käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä henkilötietolain sallimissa rajoissa Luonnollisesti -sivuston omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja (etunimi+sähköpostiosoite) kerätään Käyttäjältä Luonnollisesti -sivun artikkelien, oppaiden ja hyvinvointikirjeiden tilaamisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

TARKASTUSOIKEUS
Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Sirpa Tiensuu, Vehkataival 12 D 12, 80220 Joensuu